Menu

Ker vedeti več stane manj

Odpravljeni varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov

26. 11. 2018

Od 1. januarja dalje bodo po šestih letih odpravljeni vsi varčevalni ukrepi na področju družine. Tako bo:

  • očetovsko in starševsko nadomestilo ponovno znašalo 100 % posameznikove povprečne plače v zadnjih 12 mesecih (doslej 90%);
  • dodatek za veliko družino bo spet univerzalna pravica in ga bodo prejele vse velike družine ne glede na dohodkovni položaj (doslej omejen na cenzus);
  • materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa na 2,5 kratnik povprečne plače (doslej 2 kratnik).

Do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov neto povprečno na družinskega člana. 


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ker vedeti več stane manj