Menu

Ker vedeti več stane manj

Na voljo sredstva za razvoj kariere starejših zaposlenih

18. 12. 2017

Podjetja imajo priložnost pridobiti do 1.834,00 evrov na zaposlenega za usposabljanje sodelavcev, starejših od 45 let. V sklopu javnega razpisa so prav tako kriti stroški priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, individualni načrt osebnega in poklicnega razvoja, udeležba v motivacijskih programih in usposabljanja (tudi pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije).

Namen povabila

Namen javnega povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Projekti v sklopu te pobude se lahko izvajajo do 30. 9. 2019. 

Sredstva

Za usposabljanja starejših zaposlenih lahko pridobite:

  • veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih): 73.360,00 EUR
  • srednje podjetje (od 50 do 250 zaposlenih): 55.020,00 EUR
  • malo podjetje (od 10 do 49 zaposlenih): 25.676,00 EUR
  • mikro podjetje (od 1 do 10 zaposlenih) 7.336,00 EUR
  • Podjetja imajo priložnost pridobiti do 1.834,00 evrov na zaposlenega za usposabljanje sodelavcev, starejših od 45 let. Vir foto: <a href='https://www.freepik.com/free-photo/elderly-woman-working-with-computer_1474427.htm'>Designed by Freepik</a>
    Podjetja imajo priložnost pridobiti do 1.834,00 evrov na zaposlenega za usposabljanje sodelavcev, starejših od 45 let. Vir foto: Designed by Freepik

Rok za prvo oddajo vloge

Rok prijave: od 15. januarja 2018 do porabe sredstev. Več informacij o javnem povabilu: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-asi/

Izberite kakovostnega izvajalca storitev

Ste v časovni stiski in potrebujete pomoč pri pripravi vloge? V podjetju Kadring vam lahko pomagamo. Imamo več kot deset let izkušenj z uspešno pripravo vlog na razpise s kadrovskega področja. Projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi, smo uspešno vodili ali izvajali za več kot 30 različnih podjetij. Pokličite nas na 051-428-489 (Metka), 040-602-491 (Urška) ali nam pišite na metka.lesnik@kadring.si,  urska.kukovic@kadring.si

Ker vedeti več stane manj