Menu

Ker vedeti več stane manj

Nov Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

5. 10. 2017

Dne 22. 9. 2017 je bil v objavljen nov Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, ki začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve omenjenega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 80/07, 90/10 in 9/17 – ZOUTPI). 

Ker vedeti več stane manj