Menu

Uvajanje novozaposlenih

Novozaposleni in sistem prenosa znanj

O čem bomo govorili?

  • Pravilno uvajanje zaposlenih – ustvarjanje prihrankov.
  • Modeli prenosa znanj v podjetju.
  • Opredelitev ključnih znanj v podjetju.
  • Sistematično zbiranje ključnih znanj.
  • Mentorstvo.
  • Izhodni intervjuji kot orodje upravljanja znanja.
  • Usposabljanja (interna in eksterna) kot orodje prenosa znanj.

  Praktično delo:

  • Primer izvedbe ocenjevanja zaposlenih – predstavitev orodij in rezultatov.

     


Ciljna skupina: kadroviki, vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela