Menu

Timsko delo

Veste, kdo so vaši sodelavci? Kaj jih motivira? Kako komunicirajo? Kako delajo?

O čem bomo govorili?

  • Osnove timskega dela.
  • Zakaj so pomembne vloge v timu?
  • Pregled vloge vodje tima; motivacija sodelavcev.
  • Vloge v timu po Belbinu (predstavitev, vprašalnik o vlogah in razlaga timske dinamike).
  • Značilnosti uspešnega tima.
  • Lastnosti ustvarjalnega timskega dela in kako povečati ustvarjalnost v timu.
  • Predstavitev timske slike po analizi Insight®.
  • Analiza tipov osebnosti.
  • Navodila za komunikacijo in sodelovanje ter boljše razumevanje med različnimi tipi osebnosti
Praktično delo:

  • Udeleženci predhodno izpolnijo vprašalnik Insight®; analizo predstavimo na sami delavnici.
O naši delavnici so povedali ...

»Timsko delo je pogoj za uspeh vsakega podjetja zato smo se s sodelavci odločili za delavnico Analiza timske dinamike. Delavnica nam je podala nov pogled o timskem delu in smernice za oblikovanje uspešnega tima. Najbolj me je presenetila analiza tipov osebnosti, ki je podala dejansko sliko osebnostnih karakteristik posameznikov. Napotki iz delavnice nam bodo omogočili novi pristop k timskemu delu in  boljši izkoristek potencialov sodelavcev.« 
Branko Kodrič, direktor, Tehnika-SET, d. d.
Ciljna skupina: tržniki, nabava, vodje oddelkov, delovodje, timi znotraj podjetja.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela