Menu

Promocija zdravja pri delu

Promocija zdravja na delovnem mestu. Zakaj to ni strošek, ampak naložba?

O čem bomo govorili?

  • Določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) – pregled zakonodajnih novosti.
  • Obveznosti delodajalca in zaposlenih.
  • Obvladovanje absentizma in bolniških odsotnosti – kako lahko pri tem pomaga dobra promocija zdravja na delovnem mestu.
  • Obvladovanje stresa na delovnem mestu.
  • Kako v praksi vpeljati promocijo zdravja v podjetju?
  • Primeri dobre prakse.

Praktično delo:

  • Priprava načrta promocije zdravja in varnosti pri delu.
Ciljna skupina: vsi zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela