Menu

Ocenjevanje zaposlenih

Ocenjevanje zaposlenih. Kdo, kdaj, kako, zakaj?

O čem bomo govorili?

  • Namen ocenjevanja zaposlenih.
  • Pravilna komunikacija namena in rezultatov ocenjevanja zaposlenim.
  • Metode in tehnike ocenjevanja zaposlenih: ocenjevanje na podlagi ključnih kompetenc, ocenjevanje na podlagi postavljanja ciljev.
  • Ocenjevanje po metodi 360 stopinj.
  • Povezava med ocenjevanjem in sistemi nagrajevanja.
  • Kako določiti kriterije za ocenjevanje uspešnosti?

  Praktično delo:

  • Primer izvedbe ocenjevanja zaposlenih – predstavitev orodij in rezultatov.

     


Ciljna skupina: kadroviki, vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela