Menu

Motivacija zaposlenih

Kako motivirati zaposlene?

O čem bomo govorili?

  • Prednosti uporabe modela kompetenc: jasno definiranja pričakovanja do zaposlenih, maksimizacija produktivnosti, začrtana smer usposabljanja zaposlenih.
  • Kako pripraviti model kompetenc?
  • Delitev kompetenc: organizacijske, delovno specifične ipd.
  • Komuniciranje vsebine modela kompetenc zaposlenim.
  • Priprava kariernega načrta za zaposlene na osnovi modela kompetenc.
  • Uporaba modela kompetenc za ocenjevanje zaposlenih.
  • Priprava plana usposabljanj s pomočjo kompetenčne matrike.
  • Usposabljanje ključnih kadrov za izvedbo delavnic za pripravo modela kompetenc.
  • Praktični primeri. 
Praktično delo:

  • Opredelitev ključnih kompetenc za posamezno delovno mesto.
Ciljna skupina: kadrovniki, vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela