Menu

Mobing

Kako preprečiti mobing?

O čem bomo govorili?

  • Definicija mobinga.
  • Kaj poveča tveganje za nastanek mobinga v organizaciji?
  • Odgovornost vodstva za preprečevanje mobinga.
  • Asertivno vedenje.
  • Komunikacijski stili - kako izboljšati vaš nastop.
  • Preprečevanje konfliktov na delovnem mestu.
  • Učinkovite prakse reševanja mobinga.
Praktično delo:

  • Priprava akcijskega načrta za preprečevanje mobinga.
Ciljna skupina: kadroviki, vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela