Menu

Merjenje učinkovitosti izobraževanj

Kako ugotoviti, ali je denar v izobraževanje in usposabljanje pravilno naložen?

O čem bomo govorili?

  • Metode ugotavljanja potreb po izobraževanjih in usposabljanjih.
  • Karierni načrti.
  • Vloga zaposlenega pri opredelitvi potreb po izobraževanjih in usposabljanjih.
  • Postavljanje ciljev.
  • Razlika med uspešnostjo in učinkovitostjo izobraževanj/usposabljanj.
  • Opredelitev kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti.
  • Zakaj zadovoljstvo udeleženca ni merilo učinkovitosti?
  • Zahteve standarda ISO 9001 in ISO/TS 19646 za upravljanje področja izobraževanj in usposabljanj.
  • Kako pripraviti načrt usposabljanj?


Praktično delo:

  • Priprava osnutka načrta usposabljanj za določeno organizacijsko enoto.
Ciljna skupina: kadroviki, vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela