Menu

Menedžment talentov

Izziv 21. stoletja: Kako pritegniti in zadržati talente?

O čem bomo govorili?

  • Odkrivanje talentov (kazalniki: IQ, EQ, vedenjski potencial, motivacija).
  • Merjenje razvoja: ROI, delež talentov v podjetju.
  • Metode razvrščanja zaposlenih.
  • Metode zadržanja »talentov« v podjetju: proces (planiranje in strategija, zaposlovanje, merjenje delovne uspešnosti, razvoj in učenje, planiranje nasledstev, coaching, plačna politika).
  • Ustvarjanje kulture uspešnosti.

Praktično delo:

  • Pred delavnico se izvede analiza ključnih kadrov v podjetju na osnovi validiranega in svetovno uveljavljenega orodja Insights®, ki je osnova za detekcijo prednosti in slabosti posameznika. Pripravi se načrt razvoja ključnih kadrov v podjetju (detekcija ključnih področij razvoja).


Ciljna skupina: vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela