Menu

Ciljno vodenje

Kam gre naše podjetje? Kako priti do tja? Zakaj je vodenje s cilji učinkovito?

O čem bomo govorili?

  • Vodenje s cilji (prednosti, možne ovire, kaj zahteva od vodje in kaj od podrejenih).
  • Pravilno postavljanje ciljev (»SMART« metoda).
  • Metode spremljanja doseganja ciljev.
  • Nagrajevanje zaposlenih, vezano na doseganje ciljev.
  • Kompetence dobrih vodij.
  • Kako doseči dobro samomotiviranost.
  • Postavitev konkretnih ciljev za podjetje – za naslednjih 12 mesecev.
  • Postavitev načina spremljanja realizacije ciljev.  


Praktično delo:

  • Predstavitev sistema dnevnih aktivnosti.
  • Postavitev ciljev za obdobje 12 mesecev.
Ciljna skupina: tržniki, nabava, vodje oddelkov, delovodje, timi znotraj podjetja.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela