Menu

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

23. 3. 2020

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, katerega ključni cilj je ohranitev delovnih mest zaradi razmer na trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha virusa SARS-CoV-2 – Covid-19. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. 

Zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca
Vsi obrazci in navodila za uveljavljanje ukrepov bodo v kratkem objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Za delodajalce, ki večjemu številu delavcev ne bodo mogli zagotoviti dela zaradi poslovnega razloga, bo mogoče delno povračilo nadomestila plače (v višini 40 % nadomestila) pod pogoji, ki jih zakon natančno določa.

Med drugim je potrebno naslednje:

  • delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo,
  • pisna zaveza delodajalca, da ohrani delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu še vsaj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo,
  • pred napotitvijo bo moral delodajalec pripraviti opis poslovnega položaja, na podlagi tega opisa pa bo moral izkazati, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30% zaposlenim delavcem pri delodajalcu in se odločiti o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
  • pred sprejemom odločitve o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo bo moral delodajalec vključiti predstavnike delavcev oziroma se obrniti neposredno na delavce.

Več si lahko preberete na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, www.gov.si

Pripravila: mag. Rebeka Tramšek