Menu

Dodatna pojasnila ministrstva v zvezi s situacijo – delo brez predhodnega zdravstvenega pregleda

20. 3. 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dopolnilo svoja pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2. Med drugim so zapisali tudi dodatna pojasnila v zvezi z opravljanjem zdravstvenih pregledov.

 V teh izjemnih primerih delodajalec, ki bo zaposlil delavca brez predhodnega zdravstvenega pregleda, ne bo kaznovan s strani inšpekcije dela zaradi zamude oziroma naknadne izpolnitve preventivnega zdravstvenega pregleda, ki bo izveden po prenehanju trenutnih sprejetih ukrepov. Posebej pa izpostavljajo delovna mesta, na katerih je delodajalec na predlog izvajalca medicine dela predpisal posebne zdravstvene zahteve. V teh primerih delodajalec brez mnenja izvajalca medicine dela o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev, delavca ne more zaposliti na takšnem delovnem mestu.

Obdobne zdravstvene preglede bodo delodajalci zagotovili z izbranimi izvajalci medicine dela, ko bodo ti zopet lahko opravljali svojo dejavnost.

Celotna dopolnjena pojasnila so na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-20_mar_2020.pdf

Pripravila: mag. Rebeka Tramšek