Menu

Od 1.1.2020 višji odmerni odstotki za odmero starostne pokojnine in višje izplačilo dela pokojnine

9. 1. 2020

Višje izplačilo dela pokojnine – dvojni status

ZPIZ-2 se je s 1.1.2020 spremenil na več različnih področjih. Med drugim se viša izplačilo dela pokojnine, in sicer se zavarovancu, ki je obvezno vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom in izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40 % starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Zavarovancu se del pokojnine iz prejšnjega stavka lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po treh letih se v primeru nadaljnje vključenosti v zavarovanje izplačuje 20 % starostne pokojnine.

Uživalci 20 % starostne pokojnine, ki jim je bila pravica priznana pred 1.1.2020 in bodo nadaljevali z delom, bo s strani ZPIZ Slovenije po uradni dolžnosti del starostne pokojnine preračunan na 40 % starostne pokojnine. Prav tako bo ZPIZ Slovenije po uradni dolžnosti preveril, ali uživalci dela predčasne pokojnine izpolnjujejo pogoje za odmero dela pokojnine v višini 40 % starostne ter izdal ustrezno odločbo.

Popolno novost predstavlja ureditev, ki poleg polne vključitve v zavarovanje stimulira tudi obvezno vključitev v obvezno zavarovanje za krajši delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najmanj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, in sicer bo tudi tak posameznik poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela 40% starostne pokojnine.

Višji odmerni odstotek

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske bo v letu 2020 znašal 63,5 % pokojninske osnove. Za moške je predviden postopen dvig odmernih odstotkov na 63,5 % v 6-letnem prehodnem obdobju. Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let ter za odmero nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter vdovska in družinska pokojnina, najnižja pokojnina, najnižja pokojnina za ožji obseg.

Ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Novost v zvezi z odmero pokojnine predstavlja tudi možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke, pri čemer se bo zavarovanec moral odločiti za eno izmed možnosti uveljavljanja otrok. Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, se zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki je državljan Evropske unije in za katerega je skrbel v prvem letu njegove starosti, odstotek odmere pokojnine poveča za 1,36 %, vendar največ do višine 4,08 %. Do dodatnega odmernega odstotka je praviloma upravičena ženska, razen če je pravico do nadomestila iz naslova starševstva v trajanju vsaj 120 dni užival moški, o čemer se za vsakega posameznega otroka sporazumno dogovorita. Če ni sporazumne odločitve, je do dodatnega odmernega odstotka upravičen tisti od staršev, ki je v pretežnem delu uveljavil pravico do starševskega dopusta. Če nobeden od staršev ni bil na starševskem dopustu ali sta uveljavila pravico do starševskega dopusta v enakem delu, je do dodatnega odmernega odstotka upravičena ženska.

Drugače je urejeno tudi ugodnejše vrednotenje dodatnih let v primeru izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev, in sicer se bo dodatna tri leta vrednotila v višini 3 % letno oziroma dodatna polovica leta v višini 1,5 % in to ne zgolj za tiste, ki bodo svojo aktivnost podaljševali, temveč tudi za tiste, ki se bodo ob izpolnjevanju enakih pogojev, reaktivirali.

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si, ZPIZ-2