Menu

Priprava strategije za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi

15. 11. 2019

Nove priložnosti za celovit razvoj zaposlenih

Številna podjetja so v okviru javnega povabila JP ASI 2019 prejela sredstva za razvoj zaposlenih, starejših od 45 let.

V času ohlajanja evropskega gospodarstva in ob dejstvu, da pomanjkanje ustrezno kvalificiranih kadrov predstavlja enega od večjih poslovnih tveganj, je toliko bolj pomembno vlaganje v obstoječi kader. Pri tem lahko ob dobri strategiji ter z izvedbo pravih aktivnosti izboljšate motiviranost, zavzetost in produktivnost zaposlenih ter jih ohranjajte dolgoročno delovno aktivne.

V Kadringu v sklopu JP ASI 2019 za vas izvedemo:

-aktivnosti Sklopa A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

-aktivnosti Sklopa B:

Aktivnosti sklopa B1: Priprava načrtov osebnega in poklicnega razvoja

Aktivnosti sklopa B2: Izvedba motivacijskih programov za starejše zaposlene

Aktivnosti sklopa B3: Izvedba usposabljanj na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja kompetenc starejših zaposlenih na področju vodenja, komunikacije, prodaje, uvajanja vitke proizvodnje, upravljanja s kadri in izvedba računalniških programov ter tečajev tujih jezikov.

Upravičeni stroški

Stroški zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti v okviru JP ASI 2019 se povrnejo 100-% v naslednji višini:

·       Sklop A: strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije v višini 500,00 EUR / svetovalni dan,

·       Sklop B: strošek storitev zunanjih izvajalcev v višini 30 EUR/pedagoško uro predavanja na zaposlenega.

·       V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti:

o  aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene;

o  aktivnost B3: usposabljanje na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). 

Za posameznega starejšega zaposlenega lahko po tem javnem povabilu podjetja v okviru sklopa B uveljavljajo največ 60 ur oz. 1.800,00 EUR stroškov za usposabljanja ter najmanj 10 pedagoških ur oz. 300,00 EUR stroškov za usposabljanja na posameznega zaposlenega.

V Kadringu vam našo ponudbo v okviru projekta JP ASI 2019 z veseljem tudi osebno predstavimo. Kontaktirate nas na: Metka Lešnik: metka.lesnik@kadring.si; 051-428-489; Urška Kukovič Rajšp: urska.kukovic@kadring.si, 040-602-491