Menu

Delovni koledar

2. 12. 2016

Približuje se konec koledarskega leta, ko mora delodajalec določiti letni razpored delovnega časa

Približuje se konec koledarskega (oziroma poslovnega) leta, ko mora delodajalec, skladno Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1; UL RS, št. 21/2013) določiti letni razpored delovnega časa (to je pripraviti delovni koledar). Z delovnim koledarjem delodajalec opredeli, kateri dnevi v letu so delovni in kateri ne, na katere praznike in dela proste dni pripada zaposlenim nadomestilo plače, kdaj je plačilni dan, kdaj je morebitni kolektivni dopust ... Z delovnim koledarjem delodajalec obvešča zaposlene o razporeditvi delovnega časa, da si lahko vsak zaposleni organizira čas, uskladi svoje poklicno in zasebno življenje ter načrtuje lastne aktivnosti.

Delodajalec mora o letnem razporedu delovnega časa obvestiti delavce. To lahko naredi tako, da delovne koledarje natisne in jih izroči vsem zaposlenim, lahko ga objavi na oglasnih deskah ali pa ga posreduje po e-pošti; odvisno od načina, ki ga sicer uporablja za obveščanje zaposlenih. Delodajalec mora o letnem razporedu obvestiti tudi sindikate pri delodajalcu.