Menu

Zakaj je etika pomembna tudi v poslovnem svetu?

18. 11. 2016

Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. Vendar pa etične dileme niso prisotne le v domačih situacijah, pač pa tudi v poslovnem svetu. In zakaj je etično ravnanje pomembno tudi v podjetništvu?


Obstajajo prepričanja, da poslovna etika ni pomembna, kaj šele nujna. Kot razloge za neetično ravnanje pa navajajo:

 - interesi podjetja so pred etičnimi vprašanji,

 - neetično ravnanje bo ostalo prikrito,

 - neetično ravnanje je polje ti. »sivine« - ni v nasprotju z zakonom …


Razmišljanja podjetnikov so seveda različna, vedeti pa moramo, da je visoka etična raven v gospodarstvu in družbi še kako pomembna, saj lahko le tako gradimo zaupanje (poslovni partnerji, stranke, širše družbeno okolje). Kljub vsem dvomom in pomislekom je jasno, da je podjetje skupnost ljudi, ki jih je potrebno spoštovati in v skladu s tem ravnati.

Etično delovanje v gospodarstvu torej pomeni:

 - zadovoljstvo zaposlenih,

 - zadovoljstvo strank,

 - zaupanje poslovnih partnerjev,

 - dolgoročna stabilnost na trgu,

 - dolgoročno poslovno uspešnost in blaginjo lokalnega okolja

 - ipd.