Menu

Zakaj je organizacijska kultura v podjetju pomembna?

4. 11. 2016

Podjetje ni le skupek poslovnih, finančnih in marketinških poti, pač pa tudi združenje ljudi – delavcev, zaposlenih, za katere je pomembno, da se med sabo dobro razumejo in delujejo v skupno dobro.


Vedeti je potrebno, da kultura vpliva na uspešnost organizacije, na kvaliteto in kvantiteto inovacij, ki jih razvija ter na motivacijo zaposlenih. Če sodelavci (ali enote) znotraj nekega podjetja dobro sodelujejo, bodo rezultati produktivnejši. Tesno sodelovanje in piramida podobnih vrednot zaposlenih namreč omogočata kvalitetno komuniciranje oz. izmenjavo informacij, medsebojno razumevanje in spodbujanje, timsko delo in pomoč.

Organizacijska kultura torej vpliva na:

 - interne odnose,

 - način dela,

 - motivacijo,

 - namen in cilje zaposlenega …


Bistveno je, da v podjetju uspemo zgraditi organizacijsko kulturo, ki deluje enotno (vrednote, prepričanja, navade, vedenje, itd.). To je predpogoj za uspešno in dolgoročno delovanje na trgu dela.

Rezultati organizacijske kulture se namreč kažejo na treh stopnjah:

 - na stopnji posameznika (zadovoljstvo, motivacija …),

 - na stopnji skupine (sodelovanje, timsko delo …)

 - in na stopnji organizacije (uspešnost, kakovost delovanja …).


Copyright (R) 1997 by Robert A. Cooke, Ph. D