Menu

Pravilna komunikacija

Pomen pravilne poslovne komunikacije

Dobra poslovna komunikacija je pomembna, saj pomeni ključ do uspeha in preprečuje konflikte na delovnem mestu. Komuniciranje in s tem informacija sta postali v tem stoletju ključni kategoriji, ki vplivata na poslovno uspešnost podjetja. 

Dobro je vedeti, da je kar 55 odstotkov naše komunikacije neverbalne, 38 odstotkov komunikacije poteka vokalno (pomeni s tonom našega glasu) in le 7 odstotkov komunikacije je verbalne. 

Za učinkovito komunikacijo je pomembno, da je pošiljatelj komunikacije verodostojen, da je sporočilo jasno, dobro pa je tudi preveriti, ali je bilo sporočilo pravilno razumljeno. 

Komunikacijo lahko izboljšamo, če aktivno poslušamo, če smo pozorni tudi na neverbalno komunikacijo, če obvladujemo stresne situacije in če se znamo vživeti v položaj drugih, če smo torej empatični.

  • Za učinkovito komunikacijo je pomembno, da je pošiljatelj komunikacije verodostojen, da je sporočilo jasno, dobro pa je tudi preveriti, ali je bilo sporočilo pravilno razumljeno.
    Za učinkovito komunikacijo je pomembno, da je pošiljatelj komunikacije verodostojen, da je sporočilo jasno, dobro pa je tudi preveriti, ali je bilo sporočilo pravilno razumljeno.

Dobro je vedeti tudi, da s svojim vedenjem ustvarjamo realnosti in da lahko dane razmere vedno ali izboljšamo ali poslabšamo. 

Z pasivnim vedenjem znižujemo svojo samozavest, samospoštovanje in občutek lastne vrednosti, krepimo pa frustracijo, stres in zaskrbljenost. Prav tako obstaja velika možnost, da nas samozavestni in ambiciozni ljudje ne bodo spoštovali, pasivni pa nas bodo sicer sprejeli, vendar pa ne bomo ničesar spremenil ali dosegli. Če se obnašamo agresivno, bomo kratkoročni imeli sicer občutek moči, sicer pa bomo imeli težave v odnosih, saj si z takšnim načinom vedenja ne moremo pridobiti spoštovanja. Manipulativno vedenje prinaša koristi na kratek rok, dolgoročno pa se nas bodo ljudje začeli izogibati, prav tako pa nam nihče ne bo zaupal. 

Temelj dobre komunikacije je asertivno vedenje. Sebi s takšnim vedenjem krepimo samozavest, samospoštovanje, samozaupanje, zadovoljstvo s seboj in z življenjem, občutek lastne vrednosti, moč in občutek, da obvladujemo izzive, ki nam jih prinaša življenje. Močnim in ambicioznim in dejavnim ljudem bo všeč naša jasnost, odkritost, neposrednost in odločnost. Plahi ljudje se bodo čutili razumljene in sprejete. Ljudje, ki so nagnjeni k manipulacijam, pa bodo sčasoma prenehali s takšnim vedenjem, ker bodo čutili, da smo do njih mehki in prijazni, do predmeta pogovora in morebitnih manipulacij pa dosledni in nepopustljivi. 


Kako postanemo asertivni?  

Zelo pomembno je, da prevzamemo odgovornost za svoje doživljanje in da smo tudi odprti za mnenja in potrebe drugih. Spoznati in sprejeti je treba tako svoje vrline kot pomanjkljivosti. Občutek lastne vrednosti naj temelji na tem, kdo smo, in ne na tem, kaj obvladamo.