Menu

Zaposlovanje starejših

STAREJŠI NA TRGU DELA IN AGE MANAGEMENT

Slovenski trg dela v letu 2017 beleži pozitivno rast zaposlovanja. Število delovno aktivnih prebivalcev v vseh starostnih skupinah narašča. Še zmeraj pa je med brezposelnimi osebami več kot tretjina starejših od 50 let. Problem je še izrazitejši zaradi dolgotrajne brezposelnosti starejših oseb. Ti so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni več kot leto dni.

Starejše delavce delodajalci redkeje zaposlujejo, saj jim Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča tri dodatne dni letnega dopusta in odpravnino ob upokojitvi, varuje pa jih tudi pred odpuščanjem iz poslovnih razlogov, kot so zmanjšani obseg dela in izguba poslov. Delodajalce skrbi, da starejših delavcev ne bi mogli odpustiti ter da bi bili manj produktivni in pogosteje odsotni z dela zaradi zdravstvenih težav. Prav tako delodajalci starejšim delavcem zmotno pripisujejo nemotiviranost za delo, pomanjkanje izobrazbe in majhno željo po dodatnem strokovnem izobraževanju. 

Na vse to pa moramo pogledati tudi z druge strani. Napredek in današnji tempo življenja že sama po sebi zahtevata nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje vsakega posameznika, tako starejšega kot tudi mlajšega. Skrb za lastno zdravje pa vsekakor predstavlja osnovo za dobro in uspešno delo. Starejši lahko delodajalcem ponudijo bogate delovne izkušnje, ki jih prenašajo na mlajše delavce. Dodatna prednost, ki odlikuje starejše delavce, so močno razvite delovne vrednote. Med temi je treba poudariti lojalnost, strokovno znanje, odgovornost in zanesljivost.

  • Starejši lahko delodajalcem ponudijo bogate delovne izkušnje, ki jih prenašajo na mlajše delavce. Dodatna prednost, ki odlikuje starejše delavce, so močno razvite delovne vrednote. <a href="http://www.freepik.com">Designed by katemangostar / Freepik</a>
    Starejši lahko delodajalcem ponudijo bogate delovne izkušnje, ki jih prenašajo na mlajše delavce. Dodatna prednost, ki odlikuje starejše delavce, so močno razvite delovne vrednote. Designed by katemangostar / Freepik

Za uspešno poslovanje podjetja v skladu z družbeno odgovornostjo se je potrebno strateško lotiti upravljanja s starostjo v podjetju ali t. i. age managementa. Temelji uspešnega age managementa so spodbujanje sodelovanja med mladimi in starejšimi zaposlenimi, omogočanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, spodbujanje in izvajanje usposabljanja zaposlenih, prilagajanje delovnih pogojev glede na starostno strukturo zaposlenih, skrb za razvoj kadrov in varstvo pri delu ter redno izvajanje programa promocije zdravja.