Menu

Kako do večje produktivnosti zaposlenih?

Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in učinkoviti, če so zadovoljni. Zadovoljni zaposleni bodo dosegali boljše rezultate, hkrati pa bodo uresničevali osebne cilje in cilje organizacije. 

V literaturi najdemo naslednje vidike zadovoljstva zaposlenih: zanimivost dela, primerno delovno okolje, razporeditev delovnega časa, možnost strokovnega usposabljanja, možnost napredovanja, ugled dela, medsebojni odnosi s sodelavci, možnost soodločanja, plača ter stalnost in varnost zaposlitve. Poskrbite torej, da bodo vaši zaposleni zadovoljni z naštetimi vidiki dela, saj bodo tako pri delu tudi bolj produktivni.

Kako? Ponujamo vam nekaj nasvetov:

 • omogočite zaposlenim udeležbo pri dobičku,
 • ponudite možnost plačevanja pokojninskega zavarovanja,
 • bodite odprti za inovativnost in nudite zaposlenim možnost uresničevanja njihovih idej na delovnem mestu,
 • bodite »Družini prijazno podjetje« in podarite paket za mlade družine ter organizirajte vrtec za otroke zaposlenih,
 • zaposlenim ponudite možnost različnih izobraževanj in nadgradenj znanja tako doma kot v tujini,
 • organizirajte dežurno zdravstveno ambulanto v podjetju,
 • organizirajte športna druženja,
 • ponudite zaposlenim možnost koriščenja počitniških kapacitet,
 • povečajte urejenosti skupnih prostorov,
 • omogočite možnost izposoje lastnine podjetja za razvoj novih projektov,
 • podelite nagrado za požrtvovalnost za delavce, ki bistveno in dlje časa presegajo delovni čas, ki je določen v pogodbi,
 • omogočite možnost koriščenja pravne pomoči zaposlenim v podjetju,
 • ne pozabite na čestitke od rojstnih dnevih in novorojenčkih,
 • omogočite zaposlenim, da imajo osebni parkirni prostor,
 • organizirajte teambuilding,
 • organizirajte prevoz na delo,
 • objavite imena ljudi, ki so v preteklem letu največ prispevali k razvoju podjetja (sugestije, pomembni projekti),
 • organizirajte prehrano.