Menu

5 razlogov za outsourcing kadrovske funkcije

Outsourcanje kadrovske funkcije pomeni, da aktivnosti s področja kadrovanja, razvoja zaposlenih, vodenja kadrovskih evidenc, pravnega svetovanja in drugih razvojnih del s področja dela z ljudmi podjetje zaupa zunanji organizaciji. V nadaljevanju vam predstavljamo pet razlogov, zakaj se za to odloča vse več organizacij.

Zakaj outsourcati kadrovsko funkcijo?

Varčevanje s stroški: Podjetja, ki ne dosegajo kritične mase, pogosto ne morejo zagotoviti 100-odstotne delovne zasedenosti strokovnjaka za področje s kadri. Stroškovno je ena bruto plača zaposlenega, ki skrbi za kadre načeloma višja od pavšala, ki ga računajo agencije.

Kakovost storitev: Praktično nemogoče je najti v eni osebi strokovnjaka za razvoj ljudi, strokovnjaka za delovno pravo, strokovnjaka za varstvo pri delu in strokovnjaka za komuniciranje, ki ob opravljanju razvojnega dela obvladuje tudi vso administracijo. Resne agencije, ki podjetjem svetujejo pri delu na področju kadrov, zaposlujejo večje število strokovnjakov iz različnih področij in tudi referente za izvajanje administrativnega dela.  

Fleksibilnost: Cene storitev outsourcinga se lahko prilagajajo obsegu dela in seveda številu zaposlenih. Sledenje je praktično nemogoče, če za kadre skrbi nekdo, ki je že zaposlen v vašem podjetju. 

Obvladovanje tveganj: Strokovnjaki za kadrovsko svetovanje so podrobno seznanjeni z dogajanjem na trgu dela in s spremembami delovnopravne zakonodaje. S tem vam pomagajo zmanjšati tveganja, ki nastanjejo zaradi neustrezno speljanih postopkov. Tako se tudi bistveno lažje ubranite pred pravnimi spori in sodnimi postopki na sodiščih.

Usmerjanje v strategijo: Če se vodilni v podjetju manj časa ukvarjajo s podpornimi dejavnostmi, jim ostane več časa, da lahko redno razvijajo svoj posel in se usmerjajo v jedrne aktivnosti podjetja ter nadgrajujejo strategijo poslovanja.

  • Zunanje izvajanje določene funkcije omogoča podjetju osvojiti nove trge, ustvariti nove proizvode, spremeniti odnos do zaposlenih, kupcev in poslovnih partnerjev ... na splošno pa zagotavlja rast podjetja.
    Zunanje izvajanje določene funkcije omogoča podjetju osvojiti nove trge, ustvariti nove proizvode, spremeniti odnos do zaposlenih, kupcev in poslovnih partnerjev ... na splošno pa zagotavlja rast podjetja.
Več o zunanjem izvajanju dejavnosti si lahko preberete tudi tukaj.