Menu

Na dopust za boljši poslovni rezultat

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) narekuje, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna (162. člen). Dvotedenski odmor je potreben za pravi »odklop« od službe – za ustrezen oddih in sprostitev. Po drugi strani si predvsem samostojni podjetniki v praksi raje vzamejo krajši oddih; tudi zato, da zaradi koriščenja dopusta ne trpi posel. 
Posel terja hitro odzivnost in učinkovitost. To se v številnih organizacijah kaže kot povečanje delovnih obremenitev in nadur, odgovarjanje na e-sporočila in pripravljanje projektov in dokumentov za službo tudi izven rednega delovnega časa. 

HBR: Več nadur ≠ boljši rezultati

Posledica takšnega delovnega tempa je pomanjkanje časa za regeneracijo, za družino, hobije in pogosto tudi spanec. Organizacijska kultura, ki narekuje povečan obseg delovnih ur, je danes v poslu zelo pogosta in sprejeta kot edina prava pot k uspehu.  Čeprav številne študije kažejo, da nadure ne prispevajo nujno tudi k boljšim rezultatom dela, kot navajajo v Harvard Business Review
  • Na dopust za boljši poslovni rezultat: sprostitev pozitivno vpliva na produktivnost
    Na dopust za boljši poslovni rezultat: sprostitev pozitivno vpliva na produktivnost

Vpliv prekomernih obremenitev: Namesto več prihodka, več stroškov

Nadure pa zagotovo prispevajo k stresu in k številnim težavam z zdravjem (med drugim k težavam s spanjem, depresiji, alkoholizmu, diabetesu, k težavam s spominom in k boleznim srca in ožilja), kar je med drugim dokazala finska študija raziskovalke Marianne Virtanen s finskega inštituta za varovanje zdravja. Slabše zdravje zaposlenih vodi tudi k povečanju absentizma, stres, povezan z delom, pa k večji fluktuaciji zaposlenih. Tako bolniške odsotnosti kot nadpovprečna fluktuacija pomembno večata stroške delodajalca, kažejo številne statistike, še pišejo v HBR.

  • Izmed 100 oseb, prepričanih, da sodijo med »vlečne konje«, ki ne potrebujejo počitka, je le 5 oseb s takšnimi sposobnostmi.
    Izmed 100 oseb, prepričanih, da sodijo med »vlečne konje«, ki ne potrebujejo počitka, je le 5 oseb s takšnimi sposobnostmi.

Tudi supermeni potrebujejo dopust

Če si zaposleni ne vzamejo odmora in izkoristijo le majhen delež dopusta ter so prekomerno obremenjeni, se poveča tudi možnost za napake pri delu. Le 1-3 odstotka populacije predstavljajo osebe, ki lahko denimo spijo med 5 in 6 ur na noč in ob tem ne trpi kakovost njihovega dela, kažejo izsledki raziskave. Dodatna težava je naša lastna percepcija, da delovne obremenitve in pomanjkanje spanca na nas ne vplivajo. Izmed 100 oseb, prepričanih, da sodijo med »vlečne konje«, ki ne potrebujejo počitka, je le 5 oseb s takšnimi sposobnostmi. 

Lekcija iz 19. stoletja

V 19. stoletju, v času intenzivne industrializacije, so bili lastniki presenečeni ob ugotovitvi, da omejitev delovnega časa na sprva 10 ur in nato na 8 ur dnevno dejansko izboljša produktivnost in zmanjša pogostost dragih napak. 

Načrtovani oddih poveča produktivnost

Čeprav v krajšem časovnem obdobju (denimo 2 tednov) zmoremo večje obremenitve brez dolgoročnih posledic, pa imajo kronično izčrpavanje in dolgi delovniki brez koriščenja dopusta lahko resne posledice na zdravje, opozarjajo številni raziskovalci. Da oddih od dela, ki ga je mogoče predvideti (na dnevni in tedenski ravni) pomembno vpliva na večjo produktivnost tudi strokovnih delavcev, sta v svojem eksperimentu potrdili tudi Leslie Perlow in Jessica Porter s Harvard Business School.