Menu

Nepravilno ocenjevanje zaposlenih lahko povzroči veliko škode

S sodobnimi orodji lahko natančno merimo učinkovitost zaposlenih, a izsledki nedavno objavljene ameriške študije kažejo, da lahko takšne meritve brez prave interpretacije naredijo več škode kot koristi. Kako predstavimo podatke zaposlenim, odloča tudi o tem, ali bodo npr. prodajalci v prihodnjih mesecih prodali več ali manj kot doslej. Izsledke študije so nedavno objavili v The New York Times.

Izsledki študije: primerjava med zaposlenimi prej demotivira

Medtem ko lahko pravilna izvedba ocenjevanj (z objektivnimi metodami – npr. ocenjevanje po metodi 360 stopinj) in pa predvsem ustrezen način sporočanja rezultatov zaposlenim bistveno izboljšata rezultate dela, ima lahko neustrezen pristop zelo negativne učinke. Prodajalci, ki so jim pokazali zgolj primerjavo med njihovimi individualnimi rezultati prodaje so povečevali prihodke, medtem ko je merjenje prodajnih rezultatov drugo skupino prodajalcev bistveno demotiviralo. Predstavili so jim namreč primerjavo rezultatov med vsemi prodajalci. Podpovprečni so dosegali še slabše rezultate, najboljši tržniki pa so zgolj ohranjali nivo prodaje.

Tekmovalnost škodi skupinskemu delu

Vzrok za to je človeška narava, v kombinaciji s preprosto matematiko, je prepričan avtor študije profesor Iwan Barankay z Wharton School s pensilvanske univerze. Raziskavo je izvedel med 1.500 prodajalci. »Večina ljudi optimistično predvideva, da je njihova učinkovitost nad povprečjem,« je dodal. Zato prikaz zgolj individualnih rezultatov motivira. Primerjava med zaposlenimi pa večino neizogibno potisne v povprečje ali med podpovprečne, kar demotivira in poslabša rezultate dela. Spodbujanje pretirane tekmovalnosti v okolju, kjer učinek temelji na skupnem delu, ne daje rezultatov, je prepričan tudi Steven Blader, profesor managementa z New York University. 

Več: http://www.nytimes.com/2015/07/12/business/why-employee-ranking-can-backfire.html?_r=0

  • Prikaz individualnih rezultatov zaposlene motivira.
    Prikaz individualnih rezultatov zaposlene motivira.