Menu
V letu 2020 bodo vsi starši lahko spremljali prvošolčke v šolo na prvi šolski dan
27.12.2019 je bil v Uradnem listu št. 81/19 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki začne veljati 11.1.2020. Od takrat dalje ima vsak delavec pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.
Od 1.1.2020 višji odmerni odstotki za odmero starostne pokojnine in višje izplačilo dela pokojnine
ZPIZ-2 se je s 1.1.2020 spremenil na več različnih področjih. Med drugim se viša izplačilo dela pokojnine, in sicer se zavarovancu, ki je obvezno vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom in izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Prav tako bo višji odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe. Novost v zvezi z odmero pokojnine pa predstavlja tudi možnost dodatnega odmernega odstotka za otroke, pri čemer se bo zavarovanec moral odločiti za eno izmed možnosti uveljavljanja otrok.
S 1. februarjem 2020 bodo delodajalci dostopali do bolniških listov po elektronski poti
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene.
V letu 2020 višja bruto urna postavka za dijake in študente
S 1. 1. 2020 se bo povišala najnižja bruto urna postavka za dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela preko študentskih servisov. Nova minimalna urna postavka bo od novega leta dalje 5,40 € bruto, kar predstavlja 10 % dvig glede na trenutno minimalno urno postavko.
Predstavili praktičen primer digitalizacije kadrovske funkcije
Dan najboljše prakse: predstavitev digitalizacije kadrovske funkcije.
Uspešen zagon projekta KOC MAT 2.0
V podjetju Kadring, d.o.o., smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Preberite več.
Preverite programe usposabljanj
Pridobivanje dodatnih znanj ali kvalifikacij za poklicni in osebni razvoj.
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022
V obdobju 2018 - 2022 bomo v Kadringu izvajali izobraževalne programe za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (osnove računalniške pismenosti, Excel, priprave na NPK).
5 razlogov zakaj izvajati teambuildinge
Teambuilding združuje ljudi s sodelovanjem in timskim delom na zabaven način. Cilj teambuildinga je s sodelovanjem priti do odličnih rezultatov. Skozi izgradnjo trdnih ekip za teambuilding, ki so zabavne in motivacijske, posamezniki gradijo svoje spretnosti in tkejo boljše odnose.
Kadring izvaja vse aktivnosti: »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«
Želite partnerja, ki izvaja vse aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«? Želite partnerja, ki ima številne izkušnje, ogromno referenc in več kot dvajset-letno tradicijo delovanja?
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Delodajalci lahko po trenutno znanih podatkih izplačajo regres do višine 1.729,15 €, ne da bi bil le-ta obdavčen ali obremenjen s plačilom prispevkov. Preberite več.
Najprej morate podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca; fotokopijo potnega lista tujca.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Izvedba kakovostnega linijskega nadzora v podjetju je izjemnega pomena tako z vidika kakovosti proizvoda kot z vidika zagotavljanja varnega načina dela pri doseganju zastavljenih ciljev v proizvodnji. Pomembno je, da se v linijski nadzor vključujejo vsi zaposleni na delovnem mestu in seveda, da se ugotovljene pomanjkljivosti in nevarnosti sproti odpravljajo.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.
Vse več podjetij v zadnjem času pozornost posveča ocenjevanju svojih zaposlenih. Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti, tako pa dolgoročno prispevajo k uspehu in konkurenčnosti podjetja na trgu.