Delo na področju cestninjenja – DARS

Delodajalec:

OBJAVA POTREBE PO ZAČASNEM ali OBČASNEM DELU ŠTUDENTOV

V PODROČJU CESTNINJENJE

 

 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (DARS, d. d.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje objavlja potrebe po začasnem ali občasnem delu študentov v Cestninsko uporabniški točki (CUT), in sicer na naslednjih lokacijah:

 • CUT HRUŠICA ( Gorenjska) – 6 študentov
 • CUT FERNETIČI ( Primorska) – 5 študentov

 

Pogoji za začasno ali občasno delo študentov so sledeči:

 • urejen status študenta;
 • na podlagi mesečnega obračuna in sklenjenega Dogovora o opravljanju začasnega dela študentov in dijakov bo študent oziroma dijak v primeru »primanjkljaja« pri pobiranju cestnine, poravnal svoj delež;
 • pasivno znanje tujega jezika;
 • znanje računalništva;
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti in veselje do dela z ljudmi;
 • vozniški izpit in prevozno sredstvo za prihod in odhod na lokacijo naročnika;
 • Družba DARS, d. d. si pridržuje pravico, da po potrebi od kandidata zahteva potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju.

Urna postavka za začasno ali občasno delo študentov je naslednja:

 • za delo v času od 6.00 ure do 22. ure znaša osnovna urna postavka 5,96 EUR bruto (5,04 EUR neto)
 • za delo v času od 22.00 ure do 6. ure znaša urna postavka 8,38 EUR bruto (7,08 EUR neto),
 • za delo ob nedeljah in praznikih znaša 8,38 EUR bruto (7,08 EUR neto),
 • za delo od 22.00 ure do 6. ure ob nedeljah in praznikih pa urna postavka znaša 9,8 EUR bruto (8,28 EUR neto).

Izbrane študente bomo povabili na uvajalni seminar, kjer se bodo seznanili z delom in pogoji, ki jih morajo študentje izpolnjevati za delo, na koncu bomo z izbranimi študenti oziroma dijaki sklenili Dogovor o opravljanju začasnega dela študentov in dijakov.

Zaželeni so študentje, ki imajo na voljo več časa in imajo izkušnje z delom na področju prodaje.

Prošnje študentov za omenjeno začasno ali občasno delo sprejemamo preko elektronske pošte na naslov: mojca.ciric@dars.si,  do petka, 9. julija 2021

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefon: 01/51-88-340 – ga. Čirič Mojca, in sicer od 8. ure do 15. ure.