Menu

Ker vedeti več stane manj

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS- CoV-2

17. 4. 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo dokument, v katerem pojasnjujejo uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS- CoV-2.

Najdete ga na povezavi:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Dokument2-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja.pdf
Ker vedeti več stane manj