Menu

Ker vedeti več stane manj

Na ministrstvu za delo dopolnili odgovore na vprašanja

15. 4. 2020

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ponovno ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Odgovore na vprašanja, ki se najpogosteje zastavljajo, bodo še naprej sproti dopolnjevali.

Dokument je dostopen na spodnji povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscin-v-1.3-14_apr_2020.pdf.


Pripravila: mag. Rebeka Tramšek

Ker vedeti več stane manj