Menu

Ker vedeti več stane manj

Aktualni razpis INTERREG EUROPE

14. 7. 2015

Štiri prednostna področja

Ključne teme programa so spodbujanje raziskav in inovacij, konkurenčnosti SME, nizkoogljične družbe ter okoljskih vrednot in učinkovitega upravljanja z viri. Prijavijo se lahko občine in druge javnopravne organizacije ter zasebne, neprofitne organizacije. Slednje se ne smejo prijavljati kot vodilni partner projekta.

Medregionalni program INTERREG EUROPE letos razpolaga s 107 milijoni evrov in je nadaljevanje programa INTERREG IVC (2007-2013).

Več informacij je dostopnih na povezavi: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/

Ker vedeti več stane manj