Menu

Ker vedeti več stane manj

Podaljšanje spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih

30. 1. 2015

Z Zakonom o spremembi zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A; UL RS. Št. 95/2014) je bila do 31. 12. 2015 podaljšana spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. Zaradi navedenega bodo delodajalci, ki bodo do 31. 12. 2015 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev oproščeni plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Ker vedeti več stane manj