Menu

NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite certifikat o NPK.

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih.

  • Učimo se skozi vse življenje. NPK je ena izmed oblik, ki omogoča, da pridobimo in potrdimo svoje znanje z javno veljavno listino.
    Učimo se skozi vse življenje. NPK je ena izmed oblik, ki omogoča, da pridobimo in potrdimo svoje znanje z javno veljavno listino.

Kadring je vpisan v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za naslednje NPK:

  • Vodja projekta
  • Vodja delovne skupine v proizvodnji
  • Upravljavec/upravljavka strojev v proizvodnji
  • Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

Za več informacij se oglasite pri naših svetovalkah v postopku NPK. Predlagamo, da se predhodno najavite.
Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela