Menu

Izvajanje interventnega ukrepa na področju plač in prispevkov

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020) daje Zavodu RS za zaposlovanje pristojnost za izvajanje omenjenega zakona v delu, ki se nanaša na:

-       delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje,

-       povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni).

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje so objavili navodila, kako oddati vlogo. Pogledate si jih lahko na naslednji povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljajo tudi delodajalci, ki so zaposlene napotili na začasno čakanje na delo pred uveljavitvijo tega zakona, če vlogo predložijo v 8 dneh od uveljavitve zakona (to je do 5.4.2020) in izpolnjujejo v njem navedene pogoje.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je trenutno v obravnavi v Državnem zboru v predlogu določa, da bodo vse vloge za čakanje na delo na domu obravnavale po določbah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ker je ugodnejši.


Pripravila: mag. Rebeka Tramšek