Menu

Novice

 • Ocena kemijskih škodljivosti na delovnem mestu in izvajanje biološkega monitoringa

  12. 2. 2018
  Opredelitev in izvajanje biološkega monitoringa je ena izmed obveznosti delodajalca, ki ga določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), v povezavi s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01, št. 39/05, 53/07, 102/10 in 38/2015). Pomembno: Od 2.000 do 60.000 € znaša globa za pravno osebo, če ne določi biološkega monitoringa oziroma ga ne izvaja.
 • V mesecu februarju obsežne akcije FURS-a

  2. 2. 2018
  FURS ima od 1. 1. 2018 pristojnost, da sankcionira delodajalce, če ne izplačujejo plač skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, oziroma ne predlagajo REK obrazcev, na katerih se obračunajo prispevki za socialno varnost. V februarju bodo izvedli obsežno akcijo.
 • Dvig minimalne plače

  Dvig minimalne plače, 26. 1. 2018
  Ta od 1. januarja 2018 za delo s polnim delovnim časom znaša 842,79 evrov bruto.
 • Nove objave v UL januarja 2018

  25. 1. 2018
  V Uradnem listu je bil v januarju 2018 med drugim objavljen tudi novi znesek minimalne plače.
 • Nova kolektivna pogodba grafične dejavnosti

  10. 1. 2018
  Z januarjem 2018 je v veljavo stopila nova kolektivna pogodba grafične dejavnosti. Prinaša dvig najnižjih osnovnih plač v dejavnosti po tarifnih razredih za 10,8 odstotka.
 • Informativna delavnica o sofinanciranju razvoja kompetenc starejših

  5. 1. 2018
  Ne prezrite: V ponedeljek, 8. januarja 2018, bo v Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje od 12.00 do 15.00 potekala informativna delavnica, na kateri bo podrobno predstavljeno javno povabilo za zbiranje ponudb za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc (JP ASI 2017).
 • Vloge za otroške dodatke lahko oddate v mesecu decembru

  20. 12. 2017
  Vrača se otroški dodatek družinam v 7. in 8. dohodkovnem razredu. S 1. januarjem 2018 bodo do otroškega dodatka upravičeni tisti, ki bodo vlogo vložili do konca decembra!
 • Na voljo sredstva za razvoj kariere starejših zaposlenih

  18. 12. 2017
  Podjetja imajo priložnost pridobiti do 1.834,00 evrov na zaposlenega za usposabljanje sodelavcev, starejših od 45 let. V sklopu javnega razpisa so prav tako kriti stroški priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, individualni načrt osebnega in poklicnega razvoja, udeležba v motivacijskih programih in usposabljanja (tudi pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije).
 • Povišanje osnovnih plač v kovinski industriji

  8. 12. 2017
  V Uradnem listu RS št. 66/2017 z dne, 24. 11. 2017, je bil objavljen Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije. Iz objavljenega dodatka izhaja, da so se povišale osnovne plače v kovinski industriji in da je bil določen najnižji znesek regresa za letni dopust za leto 2017, ki znaša 850 €.
 • Nove sankcije za nezakonito opravljanje dela po podjemni pogodbi

  Nove sankcije za nezakonito opravljanje dela po podjemni pogodbi, 2. 11. 2017
  Po novem lahko inšpektor v primeru, ko pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, z odločbo prepove opravljanje dela delavcev.