Menu

Na ministrstvu za delo dopolnili odgovore na vprašanja

15. 4. 2020

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ponovno ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Odgovore na vprašanja, ki se najpogosteje zastavljajo, bodo še naprej sproti dopolnjevali.

Dokument je dostopen na spodnji povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscin-v-1.3-14_apr_2020.pdf.


Pripravila: mag. Rebeka Tramšek