Menu

ZZZS izdal obvestilo za delodajalce in objavil pripomočke za izračun nadomestila plače po megazakonu

15. 4. 2020

ZZZS je izdal obvestilo za delodajalce, v katerem obvešča o novostih, ki jih prinaša Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020, ZIUZEOP), na področju ureditve nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Te novosti so: 

1. nadomestilo plače v breme OZZ od 1. dne zadržanosti od dela (56. člen ZIUZEOP)

2. nadomestilo plače za čas začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe v času čakanja na delo ali odsotnosti zaradi višje sile (27. člen ZIUZEOP)

3. oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki so na bolniškem staležu (33. člen ZIUZEOP)

Več o odsotnosti z dela in bolniškim staležem zaradi novega koronavirusa (COVID-19) najdete na spletni strani ZZZS: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245


Pripravila: mag. Rebeka Tramšek