Menu

Izvajanje predhodnih preventivnih pregledov delavcev pred zaposlitvijo

3. 4. 2020

Z Odlokom o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 40/20, z dne 31. 3. 2020) – začetek veljave 1. 4. 2020, je ponovno možno opravljanje nujnih predhodnih pregledov pred zaposlitvijo

Uradnem listu RS, št. 40/2020, z dne 31. 3. 2020, je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki med drugim opredeljuje izvajanje nujnih predhodnih preventivnih pregledov delavcev pred zaposlitvijo.

Odlok v prvem členu določa, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ne glede na navedeno pa se lahko, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:

  • preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta,
  • nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
  • nujni pregledi operativnih gasilcev.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20).

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 1. 4. 2020.

Pripravila: Željka Kutija, svetovalka za VZD