Menu

Spremembe M obrazcev

9. 11. 2019

S 1. 12. 2019 se bo pričel uporabljati nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Pravilnik o M obrazcih; UL RS, št. 55/2019 in 57/2019-popr.). Pravilnik sicer ne prinaša bistvenih novosti, nekaj sprememb pa vendarle bo. Po novem se v Pravilniku o M obrazcih ne uporablja več izraz »eVem portal«, ampak izraz »sistem za podporo poslovnim subjektom, kadar jih vloži zavezanec, ki je poslovni subjekt«.

  • Foto: FP.
    Foto: FP.
Določena pa je tudi možnost za zavezance, ki niso poslovni subjekti, da se M obrazci vložijo v papirni obliki pri prijavno-odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z novim Pravilnikom o M obrazcih je izrecno določeno tudi, da, da zavezanec lahko podeli pooblastilo drugemu posredovalcu le, če je pred tem podal preklic pooblastila prejšnjemu posredovalcu. Prav tako so predpisani novi M obrazci (M-1, M-2, M-3, M-4, M-6 in M-7) in seznam obveznih podatkov na obrazcih M-1, M-2 in M-3. Iz pregleda izhaja, da je na M-1 obrazcu dodano novo polje z davčno številko, da so na novo določeni obvezni podatki na M-2 obrazcu, ostale spremembe pa so bolj tehnične narave.