Menu

V letu 2020 višja bruto urna postavka za dijake in študente

5. 11. 2019


S 1. 1. 2020 se bo povišala najnižja bruto urna postavka za dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela preko študentskih servisov. Nova minimalna urna postavka bo od novega leta dalje 5,40 € bruto, kar predstavlja 10 % dvig glede na trenutno minimalno urno postavko.


Državni zbor je na seji dne, 22. 10. 2019, sprejel Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F), s katerim je določeno, da je izračun minimalne urne postavke za študente povezan z zneskom bruto minimalne plače. Minimalna urna postavka za študentko delo namreč ne sme biti nižja od zneska minimalne plače za 174 ur povprečne mesečne delovne obveznosti, ki je preračunan na uro dela. Zaradi navedenega se bo po novem znesek minimalne urne postavke za študente spremenil hkrati s spremembo minimalne pleče, o čemer bo odločil minister, pristojen za delo.

Državni zbor ni potrdil predloga, ki se je nanašal na dodatke k urni postavki študentskega dela za nočno, nedeljsko in praznično delo.

  • Vir foto: FP.
    Vir foto: FP.