Menu

Sprejet je bil Zakon o poslovni skrivnosti, ki začne veljati 20.4.2019

19. 4. 2019
Sprejet je bil Zakon o poslovni skrivnosti, ki začne veljati 20.4.2019
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, delavec pa je odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov.