Menu

Povišanje osnovnih plač v elektroindustirji

10. 1. 2019

Povišanje osnovnih plač v elektroindustirji

V Uradnem listu RS št. 84/2018 z dne, 28. 12. 2018, je bil objavljen Dodatek št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije. Iz objavljenega dodatka izhaja, da so se povišale najnižje osnovne plače v elektroindustriji in da je bil določen najnižji znesek regresa za letni dopust za leto 2019, ki znaša 890 €. Dodatek št. 12 se uporablja od 1. januarja 2019.