Menu

Zvišanje minimalnega prejemka za polni delovni čas s 1. januarjem 2019

19. 12. 2018

Novela zakona o minimalni plači

Poslanci so na izredni seji v prvi polovici decembra odločali o noveli Zakona o minimalni plači.

Soglasno so sprejeli, da se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

Z novelo se bo za izračun  minimalne plače od 1. 1. 2021 uporabljala formula, in sicer, da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Z amandmajem, pa je bila sprejeta tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne sem biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov.


Vir: MDDSZ >>