Menu

Odpravljeni varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov

26. 11. 2018

Od 1. januarja dalje bodo po šestih letih odpravljeni vsi varčevalni ukrepi na področju družine. Tako bo:

  • očetovsko in starševsko nadomestilo ponovno znašalo 100 % posameznikove povprečne plače v zadnjih 12 mesecih (doslej 90%);
  • dodatek za veliko družino bo spet univerzalna pravica in ga bodo prejele vse velike družine ne glede na dohodkovni položaj (doslej omejen na cenzus);
  • materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa na 2,5 kratnik povprečne plače (doslej 2 kratnik).

Do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov neto povprečno na družinskega člana. 


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti