Menu

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

24. 8. 2018

V Uradnem listu RS , št. 56/2018, z dne 17.8. 2018 , objavljena nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas in velja do 31.12. 2022.

Hkrati s kolektivno pogodbo je bil med strankam kolektivne pogodbe sklenjen tudi dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka. V dogovoru sta se stranki dogovorili, da se lahko v primerih, kjer narava dela zahteva stalno prisotnost in kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev ter v primerih predvidenega neenakomernega ali povečanega obsega dela v času sezone, dnevni in tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju kot ga določa ZDR-1 in Kolektivna pogodba GIT, zagotavlja v obdobju, ki ne sme presegati 3 mesecev. Referenčno obdobje mora delodajalec pisno določiti po predhodnem posvetovanju z reprezentativnim sindikatom. Podpisniki dogovora so se hkrati zavezali, da bodo v enem letu po njegovi uveljavitvi, proučili posledice, ki jih bo imela sklenitev dogovora na delovni čas delavcev. V primeru ugotovitve, da delodajalci ne zagotavljajo dnevnih in tedenskih odmorov skladno z dogovorom, lahko katerakoli od pogodbenih strank predlaga spremembo ali dopolnitev določil le-tega.