Menu

Prost dostop hrvaških državljanov na naš trg dela

16. 7. 2018

Od 1. 7. 2018 hrvaški državljani ne potrebujejo več delovnih dovoljenj za delo v Sloveniji in imajo na slovenskem trgu dela enak položaj kot drugi državljani Evropske unije. Državni zbor namreč ni obravnaval vladnega predloga zakona o podaljšanju prehodnega obdobja z omejitvijo dostopa še za dve leti.

Predvideva se, da bo sprostitev zaposlovanja hrvaških državljanov na slovenskem trgu dela slovenskemu gospodarstvu omogočila lažje zapolnjevanje aktualnih potreb po ustrezni delovni sili in bo olajšala težave slovenskih podjetij, ki si pri zapolnjevanju svojih kadrovskih vrzeli pomagajo z zaposlovanjem tujcev.

Povečalo naj bi se število dnevnih migrantov

Slovenija je za zaposlovanje hrvaških državljanov zanimiva zaradi višje povprečne plače, bližine in jezikovne sorodnosti. Na Hrvaškem ocenjujejo, da je mogoče pričakovati tako več dnevnih migrantov kot tistih, ki bi v Sloveniji imeli tudi bivališče.

Večina hrvaških državljanov, ki delajo v Sloveniji, je voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, varilcev, strugarjev, orodjarjev, kuharjev, elektroinštalaterjev, steklarjev, elektromehanikov, pripravljavcev in monterjev kovinskih konstrukcij ipd.