Menu

Novosti v UL v aprilu

30. 4. 2018

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu aprilu 2018 objavljeno:

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne, 26.4.2018

 • Zakon o socialnem vključevanju invalidov
 • Zakon o informacijski varnosti
 • Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil
 • Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
 • Poročilo o gibanju plač za februar 2018
 • Koeficient rasti cen v republiki Sloveniji, marec 2018

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne, 26.4.2018

 • Aneks k tarifni prilogi za dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
 • Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uradni list RS, št. 26/2018 z dne, 17.4.2018

 • Pravilnik o registru kolektivnih tožb

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne, 13.3.2018

 • Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsbeini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2018
 • Pristop k Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo

Uradni list RS, št. 22/2018 z dne, 4.4.2018

 • Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu