Menu

Nove objave v UL februarja 2018

1. 3. 2018

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu februarju 2018 objavljeno:

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne, 28.2.2018

-        Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne, 26.2.2018

-        Koeficient rasti cen v republiki Sloveniji, januar 2018

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne, 23.2.2018

-        Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

-        Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2018

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne, 16.2.2018

-        Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne, 9.2.2018

-        Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Uradni list RS, št. 7/2018 z dne, 7.2.2018

-        Zakon o dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

-        Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2018

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne, 2.2.2018

-        Zakon o izobraževanju odraslih