Menu

V mesecu februarju obsežne akcije FURS-a

2. 2. 2018

FURS ima od 1. 1. 2018 novo pristojnost, da sankcionira delodajalce, če ne izplačujejo plač skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, oziroma ne predlagajo REK obrazcev, na katerih se obračunajo prispevki za socialno varnost.

FURS po novem sankcionira tudi zaradi neizplačanih plač

FURS sme v okviru davčnega nadzora, ki ga opravlja pri delodajalcu, izreči globo od 3.000 do 20.000 evrov, če ugotovi, da delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca), ker ni izplačal plače. Z globo od 450 do 2.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. Gre za nova pooblastila FURS-a, ki izhajajo iz spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), ki je bila objavljena v Uradnem listu dne 20. 11. 2017.

  • Furs bo februarja pospešeno izvajal nadzore izplačil plač pri delodajalcih. Vir foto: <a href='https://www.freepik.com/free-photo/business-man-financial-inspector-and-secretary-making-report-calculating-or-checking-balance-internal-revenue-service-inspector-checking-document-audit-concept_1202418.htm'>Designed by Freepik</a>
    Furs bo februarja pospešeno izvajal nadzore izplačil plač pri delodajalcih. Vir foto: Designed by Freepik

Februarja obsežna akcija FURS-a

Iz službe FURSA za odnose z javnostmi so sporočili, da bodo uslužbenci FURS-a v februarju 2018 izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev tudi z vključitvijo mobilnih enot. FURS bo nadziral zlasti delodajalce, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili plač. Preverjali bodo, ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, tudi dejansko niso izplačali plač. Če bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plačo, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper delodajalca uvedel postopek skladno z zakonom o davčnem postopku.