Menu

Nove objave v UL januarja 2018

25. 1. 2018

V Uradnem listu so bile v januarju objavljene številne novosti:

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne, 26.1.2018

 • Znesek minimalne plače
 • Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
 • Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
 • Poročilo o gibanju plač za november 2017
 • Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2017

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne, 19.1.2018

 • Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva
 • Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne, 12.1.2018

 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne, 9.1.2018

 • Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2017
 • Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne, 5.1.2018

 • Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB6)
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB2)
 • Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017
 • Koeficient rasti cen v republiki Sloveniji, november 2017