Menu

Povišanje osnovnih plač v kovinski industriji

8. 12. 2017

Novosti stopijo v veljavo z decembrom 2017

V Uradnem listu RS št. 66/2017 z dne, 24. 11. 2017, je bil objavljen Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije. Iz objavljenega dodatka izhaja, da so se povišale osnovne plače v kovinski industriji (glej tabelo spodaj) in da je bil določen najnižji znesek regresa za letni dopust za leto 2017, ki znaša 850 €. V kolikor so delodajalci v kovinski industriji izplačali nižji znesek regresa kot 850 €, morajo torej zaposlenim izplačati razliko med zneskom, ki so ga izplačali, in zneskom, ki je sedaj na novo določen. Dodatek št. 2 se uporablja od 1. decembra 2017.

Povišanje plač v kovinski industriji